כ"ט אב ה'תשע"ז

יאוד JODY

קהילה בפולין
מינסק
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 238