א' שבט ה'תשע"ח

יאנוב JANOW LUB

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: גרודק יאגיילונסקי