כ"ד אב ה'תשע"ז

יאנוב JANOW LUB

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: גרודק יאגיילונסקי