ל' ניסן ה'תשע"ז

יאשייניצה JASIENICA

קהילה בפולין
פרזמיסיל
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 479