י"ב סיון ה'תשע"ח

יאשייניצה JASIENICA

קהילה בפולין
פרזמיסיל
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 479