ג' אדר ה'תשע"ח

יודופה JUODUPE , JUODUPIS

קהילה בפולין