כ"ח תמוז ה'תשע"ז

לאחוביץ LACHOWICZE

קהילה בפולין