כ"ט ניסן ה'תשע"ז

לאחוביץ LACHOWICZE

קהילה בפולין