ב' אלול ה'תשע"ז

לונצ'נה LACZNA

קהילה בפולין
צ'סטוחובה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 90