ג' שבט ה'תשע"ח

קולוניה KOLONIA SYNAJSKA

קהילה בפולין