ל' ניסן ה'תשע"ז

קולוניה KOLONIA SYNAJSKA

קהילה בפולין