ג' תמוז ה'תשע"ז

קולוניה KOLONIA SYNAJSKA

קהילה בפולין