ד' אייר ה'תשע"ח

קופאצ'ובקה KOPACZOWKA NOWA

קהילה בפולין