ב' אייר ה'תשע"ז

קופאצ'ובקה KOPACZOWKA NOWA

קהילה בפולין