א' אלול ה'תשע"ז

קופאצ'ובקה KOPACZOWKA NOWA

קהילה בפולין