כ"ט ניסן ה'תשע"ז

קלשצ'יילה KLESZCZELE

קהילה בפולין