ד' תמוז ה'תשע"ז

קלשצ'יילה KLESZCZELE

קהילה בפולין