כ"ח תמוז ה'תשע"ז

קראטישקי KRACISZKI

קהילה בפולין