כ"ז ניסן ה'תשע"ז

קראטישקי KRACISZKI

קהילה בפולין