כ"ו תשרי ה'תשע"ח

קשצ'ונוב KRZCZONOW

קהילה בפולין