כ"ט אייר ה'תשע"ז

קשצ'ונוב KRZCZONOW

קהילה בפולין