כ"ט ניסן ה'תשע"ז

קשצ'ונוב KRZCZONOW

קהילה בפולין