כ"ח תשרי ה'תשע"ח

נאגלוביץ NAGLOWICE

קהילה בפולין