כ"ה כסלו ה'תשע"ח

נאגלוביץ NAGLOWICE

קהילה בפולין