כ"ז אייר ה'תשע"ז

נאגלוביץ NAGLOWICE

קהילה בפולין