ד' חשון ה'תשע"ח

נובויילנה NOWOJELNIA

קהילה בפולין