ח' סיון ה'תשע"ח

נובוסיולקי NOWOSIOLKI

קהילה בפולין