כ"ה אב ה'תשע"ז

אוסטרליץ SLAKOV

קהילה בפולין
KRAKOV
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ- 29