ג' כסלו ה'תשע"ח

נובי דבור NOWY DWOR

קהילה בפולין
מחוז: וארשה
נפה: וארשה