ד' שבט ה'תשע"ח

ניינוויץ NIENIEWICZE

קהילה בפולין