ד' סיון ה'תשע"ז

ניינוויץ NIENIEWICZE

קהילה בפולין