כ"ז ניסן ה'תשע"ז

ניינוויץ NIENIEWICZE

קהילה בפולין