ד' תמוז ה'תשע"ז

ניישטאט NOWE MIASTO

קהילה בפולין
מחוז: לודז'
נפה: ראווה מאזובייצקה