כ"ה כסלו ה'תשע"ח

ניקולאייב MIKOLAJOW N/D

קהילה בפולין