ב' אייר ה'תשע"ז

ניקולאייב MIKOLAJOW N/D

קהילה בפולין