ג' תשרי ה'תשע"ח

סובאקינצה SOBAKINCE

קהילה בפולין