ו' אייר ה'תשע"ח

סובאקינצה SOBAKINCE

קהילה בפולין