כ"ט ניסן ה'תשע"ז

סובאקינצה SOBAKINCE

קהילה בפולין