כ"ז תמוז ה'תשע"ז

סובאקינצה SOBAKINCE

קהילה בפולין