כ"ט אייר ה'תשע"ז

סובוטניק SUBOTNIKI

קהילה בפולין