ב' אדר ה'תשע"ח

סופראסל SUPRASL

עיירה בפולין
נפה: פיוטרקוב טריבונאלסקי
אזור: לודז' והגליל