ג' תשרי ה'תשע"ח

סטולוביץ STOLOWICZE

קהילה בפולין