כ"ח תמוז ה'תשע"ז

סטולוביץ STOLOWICZE

קהילה בפולין