ו' אייר ה'תשע"ח

סטולוביץ STOLOWICZE

קהילה בפולין