כ"ט ניסן ה'תשע"ז

סטולוביץ STOLOWICZE

קהילה בפולין