ד' סיון ה'תשע"ז

סטולוביץ STOLOWICZE

קהילה בפולין