ו' אייר ה'תשע"ח

ג. גלושה GLUZA WIELKA

קהילה בפולין