ל' סיון ה'תשע"ז

ג. גלושה GLUZA WIELKA

קהילה בפולין