כ"ז אייר ה'תשע"ז

ג. גלושה GLUZA WIELKA

קהילה בפולין