ג' אייר ה'תשע"ז

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין