ג' ניסן ה'תשע"ח

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין