כ"ט סיון ה'תשע"ז

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין