כ"ט אלול ה'תשע"ז

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין