כ"ט חשון ה'תשע"ח

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין