ה' אב ה'תשע"ז

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין