כ"ט טבת ה'תשע"ח

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין