ד' תמוז ה'תשע"ז

סמורגונייה SMORGONIE

קהילה בפולין