י"ב סיון ה'תשע"ח

סמורגונייה SMORGONIE

קהילה בפולין