כ"ו כסלו ה'תשע"ח

מדוידיץ NIEDZWIEDZICA

קהילה בפולין