כ"ז תשרי ה'תשע"ח

מדוידיץ NIEDZWIEDZICA

קהילה בפולין