א' ניסן ה'תשע"ח

מדוידיץ NIEDZWIEDZICA

קהילה בפולין