כ"ז תשרי ה'תשע"ח

מודז'יוב MODRZEJOW

קהילה בפולין