ג' אדר ה'תשע"ח

מונקוציצה MAKOCICE

קהילה בפולין
קראקוב
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 113