כ"ד אב ה'תשע"ז

מונקוציצה MAKOCICE

קהילה בפולין
קראקוב
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 113