כ"ה כסלו ה'תשע"ח

מיזריץ MIEDZYRZEC PODL

קהילה בפולין