כ"ה אב ה'תשע"ז

מיזריץ MIEDZYRZEC PODL

קהילה בפולין