ג' אדר ה'תשע"ח

מיזריץ MIEDZYRZEC PODL

קהילה בפולין