כ"ז תשרי ה'תשע"ח

מיזריץ MIEDZYRZEC PODL

קהילה בפולין