ג' חשון ה'תשע"ח

הולישוב HOLESZOW

 

קהילה בפולין