כ"ז תשרי ה'תשע"ח

מיכאלובה MICHALOWA

קהילה בפולין