כ"ז כסלו ה'תשע"ח

מיכאלובה MICHALOWA

קהילה בפולין