כ"ה אב ה'תשע"ז

מילייצ'יץ MILEJCZYCE

קהילה בפולין