כ"ז תשרי ה'תשע"ח

מילייצ'יץ MILEJCZYCE

קהילה בפולין