י' סיון ה'תשע"ח

מילייצ'יץ MILEJCZYCE

קהילה בפולין