כ"ח תשרי ה'תשע"ח

הורודישץ HORODYSZCZE

קהילה בפולין