ל' ניסן ה'תשע"ז

הורודישץ HORODYSZCZE

קהילה בפולין