כ"ז אייר ה'תשע"ז

הורודישץ HORODYSZCZE

קהילה בפולין