כ"ז אב ה'תשע"ז

הורודישץ HORODYSZCZE

קהילה בפולין