ב' אדר ה'תשע"ח

הורודישץ HORODYSZCZE

קהילה בפולין