ל' סיון ה'תשע"ז

הורודישץ HORODYSZCZE

קהילה בפולין