ד' תמוז ה'תשע"ז

הורודק GRODEK

קהילה בפולין

נפה: קוברין
אוכלוסיה:

יהודים לאחר השואה: כ- 5