כ"ט תמוז ה'תשע"ז

ואסילישוק WASILISZKI

קהילה בפולין