א' כסלו ה'תשע"ח

ואסילישוק WASILISZKI

קהילה בפולין