ג' סיון ה'תשע"ז

ואסילישוק WASILISZKI

קהילה בפולין