כ"ז ניסן ה'תשע"ז

ואסילישוק WASILISZKI

קהילה בפולין