כ"ד אב ה'תשע"ז

ואסילקוב WASILKOW

 

קהילה בפולין