ה' אייר ה'תשע"ח

ואסילקוב WASILKOW

 

קהילה בפולין