ד' תמוז ה'תשע"ז

ואסילקוב WASILKOW

 

קהילה בפולין