ח' סיון ה'תשע"ח

וולקוביסק WOLKOWYSK

 

קהילה בפולין