כ"ח טבת ה'תשע"ח

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין