ג' סיון ה'תשע"ז

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין