כ"ז ניסן ה'תשע"ז

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין