כ"ט חשון ה'תשע"ח

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין