כ"ח תמוז ה'תשע"ז

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין