א' תשרי ה'תשע"ח

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין