ט' סיון ה'תשע"ח

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין