כ"ז תמוז ה'תשע"ז

בזו'סטביצה BRZOSTWICA

קהילה בפולין