ו' אייר ה'תשע"ח

בזו'סטביצה BRZOSTWICA

קהילה בפולין