ז' ניסן ה'תשע"ח

ביאלוהושה BIALOHUSZA

קהילה בפולין