י"ב סיון ה'תשע"ח

ביאלוהושה BIALOHUSZA

קהילה בפולין