כ"ט חשון ה'תשע"ח

ביאלוהושה BIALOHUSZA

קהילה בפולין