ל' ניסן ה'תשע"ז

ביאלוהושה BIALOHUSZA

קהילה בפולין