כ"ט תמוז ה'תשע"ז

ביאלוהושה BIALOHUSZA

קהילה בפולין