כ"ה כסלו ה'תשע"ח

ביאליסטוק BIALYSTOK

קהילה בפולין