ל' ניסן ה'תשע"ז

ביאליסטוק BIALYSTOK

קהילה בפולין