ג' תמוז ה'תשע"ז

ביילסק פודל. BIELSK PODL

קהילה בפולין