כ"ז ניסן ה'תשע"ז

בייניאקון BIENIAKONIA

קהילה בפולין