ג' חשון ה'תשע"ח

בייניאקון BIENIAKONIA

קהילה בפולין