ל' ניסן ה'תשע"ז

ברזוב BEREZOW

קהילה בפולין
נפה: סארני