ג' אייר ה'תשע"ז

גטו אושמיאן GHETTO OSZMIANA

קהילה בפולין