כ"ח אלול ה'תשע"ז

גטו אושמיאן GHETTO OSZMIANA

קהילה בפולין