ב' אלול ה'תשע"ז

גטו ביאליסטוק GHETTO BIALYSTOK

קהילה בפולין