ל' ניסן ה'תשע"ז

גטו ביאליסטוק GHETTO BIALYSTOK

קהילה בפולין