ב' שבט ה'תשע"ח

גטו ביאליסטוק GHETTO BIALYSTOK

קהילה בפולין