כ"ח אייר ה'תשע"ז

גטו בלזיץ GHETTO BELZYCE

קהילה בפולין