כ"ד כסלו ה'תשע"ח

גטו בלזיץ GHETTO BELZYCE

קהילה בפולין