כ"ד אב ה'תשע"ז

גטו בלזיץ GHETTO BELZYCE

קהילה בפולין