ח' אדר ה'תשע"ח

גטו בלזיץ GHETTO BELZYCE

קהילה בפולין