ד' תמוז ה'תשע"ז

גטו בלזיץ GHETTO BELZYCE

קהילה בפולין