ל' ניסן ה'תשע"ז

גטו לידה GHETTO LIDA

קהילה בפולין