י' אדר ה'תשע"ח

גטו קראקא / קראקוב GHETTO KRAKOW

קהילה בפולין